Proje Detayları

Program: Erasmus +

Ana Eylem: İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Eylem: Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Projenin temel amacı: İnovasyon

Proje Adı: Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum

Proje Referans numarası: 2020-1-TR01-KA204-093342

Başlangıç Tarihi: 31-12-2020

Bitiş Tarihi: 30-12-2022

Süre: 24 ay

Ortaklar: Türkiye (koordinatör ve 2 yerel ortak), İspanya, Yunanistan, Romanya, Polonya

Spor, Lizbon Antlaşması ile AB yeterliliklerine dahil edildi. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul edilen ve 2001 yılında güncellenen "Avrupa Spor Şartı" nda yayınlanan spor tanımını kullanmaktadır. Avrupa Konseyi, sporu, fiziksel olarak zinde olma ve ruh sağlığını ifade etme veya iyileştirme, sosyal ilişkiler oluşturma veya her düzeyde rekabetçi bir sonuç elde etme amacıyla rastlantısal veya organize katılım yoluyla gerçekleşen herhangi bir fiziksel aktivite türü olarak tanımlar. Beden eğitimi, insanların anında zindeliğine ve sağlığına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda insanların yaşam boyu olumlu yansımalarla fiziksel aktiviteyi daha iyi yapmalarına ve anlamalarına yardımcı olur. Dahası, beden eğitimi, takım çalışması gibi aktarılabilir bilgi ve becerileri beraberinde getirir, saygı, fiziksel ve sosyal farkındalık geliştirir ve insanların yaşam koşullarında kolaylıkla kullanabileceği 'oyunun kuralları' hakkında genel bir anlayış sağlar. Fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmenin temel bir yoludur. Bununla birlikte, çok sayıda insan sağlık ve esenlik için bir gereklilik olan spor faaliyetlerini isteyerek ya da istemeyerek günlük yaşamından çıkarmıştır. Fiziksel hareketsizliğin yılda yaklaşık 600.000 ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, psikolojik rahatsızlıklar ve benzeri bir çok hastalığa yakalanma riskini azaltacaktır. Ek olarak, spor, halk sağlığı bağlamında yeni bir küresel sorun olarak ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı koymanın anahtarlarından biridir. Fiziksel aktivite sadece bir halk sağlığı sorunu değildir; aynı zamanda toplulukların refahına ve gelecek nesillere yapılan yatırımdır. Ülkelerin fiziksel hareketsizlik eğilimini tersine çevirmesi ve Avrupa genelinde insanların fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirerek sağlıklarını güçlendirebilecekleri koşullar oluşturmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sorunun ölçeği, yeni bir anlayış ve etkili çoğulcu yaklaşımlar geliştirmeyi gerektirir. Bu yaklaşım, eğitim ve spor sektörleri gibi mevcut ortaklıkları güçlendirmeyi ve toplulukları şekillendirmede önemli bir rol oynayan diğer paydaşların katılımıyla yenilerinin geliştirilmesini ifade eder. Spor, sosyal entegrasyon için pratik bir araçtır. Spor aynı zamanda disiplin, güven, liderlik gibi becerilerin kazanılması ve özellikle günümüzde ihtiyaç duyulan hoşgörü, işbirliği ve saygı gibi temel ilkeleri öğrenmek için fırsatlar yaratır.

Uzaktan eğitim uygulamaları (modüller) sayesinde, hayatın her kesiminden insanlar BİT'e dayalı eşit ve açık öğrenme fırsatlarına sahip olacaklar. Yapılacak yüz yüze ve çevrimiçi faaliyetler yardımıyla aşağıdaki sonuç ve çıktılara ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje Faaliyetleri:

* Seminerler

- Sporla Sağlıklı Yaşam

- Zihinsel ve psikolojik sağlık için spor

- Günlük hayatta aktif ve pasif spor

* Saha Araştırması - yerelde "Sağlıklı Yaşam Algısı ve Spor"

* Akademik makale "Sağlıklı Yaşam Algısı ve Spor"

* Fotoğraf yarışması (Sağlıklı mıyız?)

Bu projeyi gerçekleştirerek aşağıdaki çıktıları oluşturmayı hedefliyoruz;

* E-Öğrenme Modülleri (Eğitim Videoları)

* Sağlıklı Yaşam Kitapçığı

* Dijital Fotoğraf Albümü (Sağlıklı Mıyız?)

* Bilimsel araştırma ve makale - "Sağlıklı Yaşam Algısı ve Spor"

Pageviews:33218

© All Rights Reserved - 2021 Sport For Us